اقدامات حفاظتی اساسی در برابر کرونا ویروس جدید

/
با انجام موارد زیر از سلامتی خود مراقبت کرده و از دیگران م…

هاری

/
هاری مقدمه هاری یک بیماری ویروسی حاد است که منجر به درگیری …

ایدز

/
ایدز(سندرم نقص ایمنی اکتسابی) در بیماری ایدز دستگاه ایمنی …
تب مالت

تب مالت (بروسلوز)

/
تب مالت (بروسلوز) این بیماری از جمله عفونت هایی است که به عنوان …
مننژیت باکتریایی

مننژیت باکتریایی

/
مننژیت باکتریایی مننژیت از جمله بیماریهای عفونی بسیار با اهمیت و گاه نگران کن…
زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

/
زگیل تناسلی زگیل تناسلی چیست؟ زگیل تناسلی به زاِئده های پوستی ا…